Davčno svetovanje

Davčna problematika se dnevno prepleta z izvajanjem računovodskih storitev,  zato so hitri davčni napotki, običajna in ustaljena praksa našega podjetja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Davčno svetovanje v zadnjem času zaradi obilice novih predpisov postaja vse bolj zahtevno. Pogosto je namreč potrebno poznati tudi davčne predpise Evropske unije. Davčna problematika se dnevno prepleta z izvajanjem računovodskih storitev,  zato so hitri davčni napotki po telefonu, e-pošti ali ob vašem obisku pri nas, običajna in ustaljena praksa našega podjetja. Nudimo pa tudi davčno svetovanje zahtevnejše narave –pomaga vam bodisi naše osebje bodisi naši zunanji sodelavci, s katerimi sodelujemo neprestano.

Ob izdelavi letnih davčnih napovedi vam z individualnim pristopom ter z uporabo zakonitih metod in sredstev zmanjšamo vaše davčne obveznosti na minimum. Optimizacija davčnih obveznosti je pomembna tako za poslovodje kot za lastnike podjetij. Predlagamo vam lahko tudi zahtevnejše dolgoročne rešitve, ki vam bodo olajšale davčno breme.

Sodelujemo pri morebitnih davčnih inšpekcijskih pregledih, saj podjetniki običajno na njih niso pripravljeni. Z našimi davčnimi svetovalci se lahko dogovorite tudi za celovito zastopanje, lahko vam pripravimo pripombe na davčni zapisnik, ali pa pritožbo na odločbo davčnega organa.

Z namenom kontrole pravilnosti obračunavanja in plačevanja posameznih vrst davkov ter prispevkov v vašem podjetju lahko naši sodelavci opravijo preventivni davčni pregled, ki zajema pregled davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov. Pregled lahko napravimo za vse davke ali pa za posamezno vrsto glede na zahtevnost oziroma vpliv na poslovanje.

Če poslujete s povezanimi osebami, ste dolžni zagotoviti dokumentacijo o transfernih cenah, v kateri morate opredeliti način medsebojnega zaračunavanja. V okviru tega svetovanja vam naši sodelavci  pripravijo celotno dokumentacijo o transfernih cenah, svetujejo pri izbiri ustreznih metod in pri izvedbi finančnih analiz, ali pa pregledajo že pripravljeno dokumentacijo.
 
Pomembna davčna olajšava za vašo družbo so lahko vlaganja v raziskave in razvoj. Za uveljavljanje le-teh potrebujete ali poslovni načrt ali poseben razvojni projekt. Naši sodelavci vam lahko nudijo nasvete pri pripravi in izdelavi posebnega razvojnega načrta.