Programi

Pri svojem delu uporabljamo računovodski program podjetja Vasco, ki je eden izmed najbolj razširjenih programov za računovodstvo.

Na željo strank naših računovodskih storitev lahko omogočimo oddaljen dostop do podatkov, s tem pa takojšen vpogled v glavno knjigo in saldakonte.

KONTAKTIRAJTE NAS

Del dokumentacije lahko stranke vnašajo tudi same. Če je obseg računovodske dokumentacije strank večji, pa se lahko dogovorimo še za knjiženje na sedežu družbe oziroma podjetja.

Oddaljen dostop WebVasco vam omogoča:
- vpogled v glavno knjigo, saldakonte, spremljava kupcev in dobaviteljev
- vnos prejetih računov (kontiranje, knjiženje DDV) in prilaganje skeniranih dokumentov
- izdajanje računov
- vodenje blagajne
- obračun potnih nalogov

Za direktno elektronsko izmenjavo skeniranih dokumentov med stranko in računovodstvom je na voljo tudi Portal e.vasco.si.  

Stranka računovodskega servisa skenirane dokumente (PDF oblika) odloži na portal e.vasco.si, računovodstvo pa te dokumente prevzame v Glavni knjigi ali Knjigi prejetih faktur in jih prosto prilaga knjižbam oziroma fakturam. Na ta način se lahko odlagajo tudi bančni izpiski v XML obliki.

Za instalacijo WebVasca za pomoč pri vnosu dokumentov ali  za direktni prenos podatkov se lahko povežemo z vami.